Welke portalen?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bepaalt welke databanken worden aangewezen om de gegevens te registreren van honden die onder de chip- en registratieverplichting vallen. Deze databanken heten ook wel 'portalen' omdat ze de verplichte gegevens direct doorgeven aan RVO. De portalen moeten zich houden aan een overeenkomst waarin onder andere geregeld is hoe ze om moeten gaan met uw persoonsgegevens. RVO kan de aanwijzing van een portaal intrekken als niet aan de afspraken wordt voldaan. Zie voor meer informatie ook de website van RVO.

Voor de registratie van andere huisdieren dan honden hoeft een databank niet door RVO aangewezen te zijn.

U mag zelf kiezen bij welke van onderstaande portalen u uw huisdier registreert. De portalen mogen zelf bepalen welke prijs ze berekenen voor de registratie. Vergelijk goed welke diensten het portaal biedt, bijvoorbeeld of er ook een registratie voor terugvind-service wordt geboden of alleen de wettelijke registratie.

Aangewezen portalen moeten de eigenaar van de hond een schriftelijk of digitaal registratiebewijs sturen.

Aangewezen portalen

Op dit moment zijn er in Nederland 9 databanken actief die zijn aangewezen door RVO als portalen. Dit betekent dat zij alle huisdieren, dus ook honden, mogen registreren. Deze portalen zijn:

BackHomeClub.nl

Chipbase.nl

DatabankHonden.nl (Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland)

Dierplatform

Hondregistreren.nl (Vereniging Beroepsmatige Kennelhouders)

Huisdier-registratie.nl

NDG.nl

PetBase.eu (Stichting Chip is hiermee samengevoegd)

Petlook.nl

 

 

Verder naar 'Wat gebeurt er met de gegevens'