Wat gebeurt er met de gegevens?

Een portaal is verplicht om bepaalde gegevens van de registratie naar de overheid te sturen. Opsporingsinstanties zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) mogen deze gegevens gebruiken om overtredingen op te sporen, zoals illegale hondenhandel. Als er inspecties plaatsvinden, zal gelijk gecontroleerd worden op de chip- en registratieverplichting.

Anderen hebben geen toegang tot de geregistreerde gegevens. Zo kunnen en mogen gemeenten deze gegevens niet gebruiken voor bijvoorbeeld het innen van de hondenbelasting.

Wilt u dat het portaal de gegevens die bij het chipnummer van uw hond horen, openbaar maakt, zodat als uw hond zoek raakt, de vinder kan opzoeken waar hij thuishoort? Dan moet u het portaal daar eerst toestemming voor geven.

Lees hier hoe asielen moeten omgaan met de chip- en registratieverplichting