Wat moet ik doen bij aankoop van een hond?

Als u een hond koopt die vanaf 1 april 2013 in Nederland geboren is, moet u zich ervan verzekeren dat de fokker de hond heeft laten chippen en dat de hond geregistreerd is. Vraag om een registratiebewijs. Binnen 14 dagen na aankoop moet u de registratie op uw naam laten zetten. Dat doet u bij één van de databanken die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hiervoor zijn aangewezen. U vindt deze onder 'Welke databanken' en op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In de loop van 2020 wordt het daarnaast verplicht dat iedere pup, behalve een chip en registratie, ook een EU dierenpaspoort heeft.

Haalt u zelf een hond vanuit het buitenland naar Nederland, dan moet deze al gechipt zijn om te voldoen aan de invoereisen. U moet de hond binnen 14 dagen na grensovergang laten registreren bij een aangewezen databank.

Koopt u een hond die na 1 april 2013 vanuit het buitenland naar Nederland is gehaald, dan moet deze al gechipt zijn om te voldoen aan de invoereisen en moet hij bovendien geregistreerd staan op naam van degene die hem heeft geïmporteerd. U moet binnen 14 dagen nadat de hond aan u wordt overgedragen de registratie op uw naam zetten.

Heeft u een hond uit het buitenland en heeft hij een chip die niet aan de ISO normen voldoet? Dan moet u zelf een chipreader aanschaffen waarmee de chip kan worden afgelezen.

Zodra u de hond heeft geregistreerd ontvangt u een schriftelijk of digitaal registratiebewijs. Bewaar dit goed.

NB: de houder van de hond is verantwoordelijk voor de registratie. De houder is degene bij wie de hond daadwerkelijk verblijft. Dus ook als u een hond via een organisatie heeft en de organisatie blijft officieel eigenaar, en u wordt ‘pleeggezin’, moet u de hond op uw naam laten zetten!

Lees verder wat u moet doen tijdens het leven van de hond