Veelgestelde vragen

Over de chip en het chippen

 

Waar kan ik mijn dier laten chippen?

Om uw dier te laten chippen kunt u terecht bij de dierenarts. Dit kan tijdens een gewoon consult en is in de meeste gevallen te combineren met andere behandelingen.

Het is ook mogelijk dat er een chipper aan huis komt, bijvoorbeeld als u een nestje heeft. Dit gebeurt bij rashonden die gechipt worden door een chipper van de Raad van Beheer. Maar ook andere chippers en dierenartsen bieden soms de mogelijkheid om bij u thuis het nest te komen chippen.

Een chip mag ook worden ingebracht door iemand die dit beroepsmatig doet maar geen dierenarts is.

Hoe wordt de chip ingebracht?

Met behulp van een injectienaald wordt de chip onder de huid gebracht. Dit gebeurt tussen de schouderbladen of links van de hals bij honden en katten. Bij andere dieren, zoals konijnen, koi, schildpadden, papegaaien en paarden gebeurt het soms op een andere plek.

Is het inbrengen van een chip pijnlijk?

Het inbrengen van een chip is te vergelijken met een onderhuidse injectie zoals bij de jaarlijkse vaccinatie: het dier voelt een prikje. Met een scherpe injectienaald wordt een klein gaatje in de huid geprikt wat verder opgerekt wordt bij het inbrengen van de chip.

Welke chips mogen gebruikt worden? Zijn er verschillende soorten chips?

Er zijn verschillende fabrikanten die chips leveren. In Nederland worden meestal chips gebruikt die voldoen aan de ISO normen 11784/11785. Deze chips hebben een chipnummer dat 15 cijfers lang is. Chips uit Nederland beginnen met de Nederlandse landcode 528. Voor honden die na 1 april 2013 in Nederland geboren zijn, is het verplicht om deze ISO chips met landcode 528 te gebruiken. Maar ook voor andere dieren is het verstandig deze chips te gebruiken, omdat ze door vrijwel alle afleesapparaten afgelezen kunnen worden.

Je hoort wel eens dat zo'n chip door het lichaam gaat zwerven. Kan dat?

Verhalen over chips die in het puntje van een staart terecht zijn gekomen zijn fabels. Het kan echter in uitzonderlijke gevallen wel voorkomen dat een chip zich na het inbrengen enigszins onder de huid verplaatst. Een verplaatsing binnen twee centimeter van de originele implantatieplaats is heel normaal. Verplaatsing van de chip over grotere afstanden komt niet vaak voor. Mocht de chip zich onverhoopt toch iets verplaatsen onder de huid van het dier dan levert dit over het algemeen geen gevaar of schade aan de gezondheid van het huisdier op. Afleesapparaten zijn bovendien zo afgesteld dat ze ook nog van een redelijke afstand signalen kunnen opvangen.

Wat kost het om mijn huisdier te laten chippen?

Om uw huisdier van een chip te laten voorzien, rekent de dierenarts u meestal een consult en een bedrag voor de plaatsing van de chip. Soms kan de dierenarts meteen de registratie van de chip bij een portaal voor u regelen, zodat u ook de kosten hiervan op uw dierenartsenrekening zult terugvinden. 

Een dierenarts zal soms ook meteen een EU-dierenpaspoort uitgeven. Dit is verplicht als u uw hond, kat of fret mee naar het buitenland wilt nemen. Ook is (sinds 1 november 2021) een EU-dierenpaspoort verplicht voor alle honden die in Nederland gechipt worden, van eigenaar wisselen of geïmporteerd worden. Een EU-dierenpaspoort kan gebruikt worden om de vaccinaties in bij te houden. Wanneer een EU-dierenpaspoort niet verplicht is, kan hiervoor ook een vaccinatieboekje gebruikt worden.

Sommige dierenartsen hanteren een all-in prijs voor het geheel. Wat uiteindelijk de prijs is die u betaalt, wordt vastgesteld door de dierenarts zelf. Gemiddeld liggen de kosten tussen de € 30,- en de € 50,-. Vanwege de Nederlandse Mededingingswet mogen dierenartsen geen adviesprijzen meer hanteren.

Ook chippers die geen dierenarts zijn mogen zelf bepalen hoeveel zij rekenen voor het aanbrengen van de chip.

Tijdens de juni Chipmaand organiseren veel dierenartspraktijken kortingsacties. 

Heeft u een nestje pups? Vanaf 1 november 2021 is het verplicht dat de dierenarts of chipper de eerste registratie bij een portaal doet. Bovendien is het verplicht dat het dier een EU-dierenpaspoort krijgt. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn. Daarnaast moet u hiervoor zelf eerst een UBN aanvragen bij RVO, dit kost eenmalig ongeveer 20 euro.

Heeft u een hond die u uit het buitenland geïmporteerd heeft? Vanaf 1 november 2021 is het verplicht dat de dierenarts de eerste registratie bij een portaal doet. Als de hond uit een niet-EU land afkomstig is, moet er door de dierenarts ook een EU-dierenpaspoort uitgegeven worden. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn. Daarnaast moet u hiervoor zelf eerst een UBN aanvragen bij RVO, dit kost eenmalig ongeveer 20 euro.

Wordt het plaatsen van een chip door de dierenverzekering vergoed?

Veel huisdierverzekeringen vergoeden de kosten en het plaatsen van de chip door een dierenarts. Kijk op de website van het LICG bij Ziektekostenverzekering voor uw huisdier voor meer informatie over huisdierverzekeringen. Vaak is een chip bovendien een voorwaarde om uw dier te kunnen verzekeren.

Mijn kat komt nooit buiten, dan hoeft hij toch niet gechipt te worden?

Niets is minder waar, juist katten die nauwelijks buiten komen raken buiten gedesoriënteerd. Als ze toch eens de deur uitglippen, zijn ze vaak slecht in staat de weg naar huis te vinden en raken dus snel zoek. Als uw kat gevonden wordt, kan hij echter weer snel bij u terug zijn als u hem gechipt en geregistreerd heeft.

Kan ik mijn dier opsporen met behulp van de chip?

Nee, dat kan niet. Een chip zendt geen informatie uit en heeft geen eigen energiebron. Pas als er een chipreader bij de chip wordt gehouden, gaat er een stroompje lopen in de chip en is het nummer af te lezen. De chip kan dus niet gebruikt worden als een ‘GPS’ systeem waarmee u op een radar zou kunnen zien waar uw dier zich bevindt.

Wat gebeurt er als een chip onverhoopt niet meer af te lezen is?

Het kan heel soms gebeuren dat een chip niet meer af te lezen is. Het is dan belangrijk om goed te controleren of dit echt het geval is. Het kan namelijk ook aan de reader liggen dat een chip niet te detecteren is (bijvoorbeeld door een zwakke batterij in de reader). Als blijkt dat de chip echt niet meer af te lezen is, dan kan de dierenarts een nieuwe chip plaatsen. Het nieuwe chipnummer moet uiteraard aan de portalen doorgegeven worden. Voor honden is het verplicht dat de dierenarts doorgeeft dat er een tweede chip geplaatst wordt. 

Over registratie

 

Is de registratie van het dier op mijn naam juridisch gezien een bewijs van eigendom?

Het registratiebewijs mag juridisch gezien niet als een bewijs van eigendom beschouwd worden, maar het helpt een eigenaar wel degelijk om een teruggevonden dier terug te krijgen.

Hoe duur is het om mijn dier te laten registreren?

Elke databank (portaal) mag zelf bepalen hoeveel geld zij vraagt voor het registreren van de gegevens van u en uw dier. Vooraf vergelijken kan dus lonen, maar let niet alleen op de prijs. Verschillen kunnen onder andere zitten in de bereikbaarheid van de databanken en of zij bijvoorbeeld aangesloten zijn bij overkoepelende Europese databanken.

Let wel op dat de registratie van honden die onder de chip- en registratieverplichting vallen, via één van de hiervoor aangewezen portalen moet gebeuren.

Bent u de fokker van een nestje of heeft u zelf een hond uit het buitenland geïmporteerd? Dan moet u voor de eerste registratie van deze honden bij RVO een UBN aanvragen. De aanvraag van een UBN kost ongeveer 20 euro.

Registratie - het verschil tussen de termen 'databank' en 'portaal'

Op deze site vindt u zowel de term ‘databank’ als ‘portaal’. Een databank registreert uw gegevens en die van uw dier. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om uw dier na een vermissing bij u terug te brengen.

Voor honden is er een centrale database van de overheid waar bepaalde gegevens in bewaard moeten worden. De databanken geven deze informatie door aan deze database. Zij fungeren hierbij als een ‘doorgeefluik’. De overheid heeft daarom besloten hiervoor de term portaal te gaan gebruiken. Op dit moment zijn alle databanken ook portalen.

De gegevens in de centrale database van de overheid kunnen gebruikt worden om misstanden in de hondenhandel op te sporen. Deze gegevens zijn verder niet openbaar. Wilt u dat uw hond bij een vermissing bij u teruggebracht kan worden, dan is het belangrijk dat u toestemming geeft dat de gegevens óók door de databank zelf bewaard worden.

Over verplicht chippen en registreren voor honden

 

Wanneer moeten pups gechipt en geregistreerd worden?

Alle honden geboren of geïmporteerd na 1 april 2013 moeten verplicht gechipt en geregistreerd zijn op naam van de houder via een door de overheid aangewezen portaal. Voor pups geldt dat ze gechipt moeten worden voor ze 7 weken oud zijn. Vanaf 1 november 2021 moeten alle pups bovendien een EU-dierenpaspoort krijgen voor ze 7 weken oud zijn. Alleen een dierenarts mag een EU-dierenpaspoort afgeven.  

Heeft u een nestje pups gefokt? Dan moet u zich eerst eenmalig registreren bij RVO. U krijgt dan een UBN. Dit is nodig om uw pups te kunnen laten chippen en om een EU-dierenpaspoort bij uw pups aan te kunnen vragen. Regel uw UBN op tijd, zodat u de pups ook op tijd kunt laten chippen. Het plaatsen van een chip kan gedaan worden door een dierenarts of een beroepsmatige chipper. Degene die uw pups chipt, doet ook de registratie van de chips via een portaal. De uitgifte van het dierenpaspoort mag uitsluitend gedaan worden door een dierenarts.

Nadat de pups gechipt zijn en een dierenpaspoort hebben gekregen, moet u zelf bij een door de overheid aangewezen portaal nog een geboortemelding doen. Hierbij geeft u ook het chipnummer van de moederhond door. Regel deze registratie binnen een week na het chippen en in elk geval voordat uw pups 8 weken oud zijn en altijd voordat ze naar een nieuwe eigenaar gaan. Bewaar het bewijs van registratie zodat u dit kunt laten zien aan de koper van de pups. U mag de pups pas verkopen wanneer ze gechipt zijn, een EU-dierenpaspoort hebben én geregistreerd zijn op uw naam.

Wie mogen er chippen?

Het chippen mag worden gedaan door een dierenarts of iemand die dit beroepsmatig doet. Er worden verder geen bekwaamheidseisen gesteld aan de chipper. Onder beroepsmatig wordt verstaan dat men chipt als economische activiteit, regelmatig en niet alleen voor zichzelf. Alle chippers die chippen met 528-chips moeten verplicht geregistreerd zijn bij RVO. Het gebruik van 528-chips is verplicht bij het chippen van honden.

Het is voor een beroepsmatige chipper niet toegestaan om alleen de eigen dieren te chippen. Fokkers en handelaars mogen alleen eigen dieren chippen als zij echt beroepsmatig werken als chipper en dus ook andere dieren regelmatig chippen. Een dierenarts mag altijd zijn eigen dieren chippen.

Bij rashonden waarvoor een stamboom wordt aangevraagd worden de pups gechipt door een medewerker van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

Wie mogen een EU-dierenpaspoort uitgeven?

Het EU-dierenpaspoort mag alleen uitgegeven worden door een dierenarts. Zijn uw pups gechipt door een beroepsmatige chipper, dan moet u daarna bij een dierenarts het EU-dierenpaspoort voor de pups aanvragen. Zowel het chippen als de uitgifte van het EU-dierenpaspoort moet gebeuren voordat een pup 7 weken oud is. 

Is bekend wie mijn hond gechipt heeft?

De eerste registratie bij een portaal wordt altijd gedaan door de dierenarts of chipper. Hierbij worden ook de gegevens van de chipper doorgegeven. Bij honden moet de chipregistratie door de chipper/dierenarts binnen twee werkdagen doorgegeven worden. 

Wanneer moet een hond die uit het buitenland komt geregistreerd worden?

Een buitenlandse hond moet al gechipt zijn om de grens over te mogen. De hond moet eerst door een dierenarts op naam gezet worden van degene die de hond importeert. Dat kunt u zelf zijn als u zelf de hond uit het buitenland haalt. In dat geval moet u zich registreren bij RVO. U krijgt dan een UBN. Dit registratienummer heeft u nodig om de hond in Nederland te kunnen laten registreren. Dit moet worden gedaan door een dierenarts binnen twee weken na import. Als de hond nog geen EU-dierenpaspoort heeft, moet u dat ook laten aanmaken door de dierenarts.

Is uw hond geïmporteerd door een handelaar, een zwerfdierorganisatie (rescue stichting) of asiel? Dan moeten zij de eerste registratie (importmelding) geregeld hebben. Vraag om een registratiebewijs. Na aankoop of adoptie moet u binnen twee weken de registratie op uw naam zetten. Deze mag dus niet op naam van een stichting of asiel blijven staan.

In het geval van een zwerfdierorganisatie mag de organisatie ook iemand machtigen die met de hond naar de dierenarts gaat om de importregistratie te laten doen. Dit kan bijvoorbeeld de adoptant zijn. De registratie moet wel nog steeds op het UBN van de zwerfdierorganisatie gezet worden! De organisatie maakt daarvoor zelf een machtigingsdocument met daarin:

  • de naam en het adres van de zwerfdierorganisatie,
  • het UBN van de zwerfdierorganisatie,
  • het chipnummer van de hond,
  • de importdatum,
  • de naam en het adres van de gemachtigde.

De zwerfdierorganisatie doet daarna een afvoermelding bij een van de portalen. De adoptant registreert de hond dan op zijn eigen gegevens via een aangewezen portaal. 

Wordt een hond later doorverkocht dan moet binnen twee weken na verkoop deze registratie gestopt worden en moet de koper zijn gegevens binnen twee weken bij een aangewezen portaal opgeven.

Hoe weet ik of mijn chip voldoet aan de ISO-norm 11784/11785?

Chips die aan deze normen voldoen hebben een nummer bestaand uit 15 cijfers en zijn af te lezen met de chipreaders die gebruikt worden door Nederlandse dierenartsen, dierenambulances en bijvoorbeeld de douane. Voor honden die in Nederland gechipt worden is het sinds 1 april 2013 verplicht dat de chip begint met landcode 528.

Hoe weet ik of een hond gechipt en geregistreerd is?

De dierenarts of eventueel een asiel of dierenambulance kan voor u de chip aflezen. Hiermee kunt u via de zoekmachine op www.chipnummer.nl controleren of en waar de hond geregistreerd staat. Vanaf 1 november 2021 mag een hond pas verkocht worden als hij gechipt is, een EU-dierenpaspoort heeft en geregistreerd is op naam van de verkoper. Koop alleen een hond waarbij deze zaken in orde zijn en vraag altijd om een registratiebewijs van de verkoper!

Hoe kan ik controleren of mijn hond goed staat ingeschreven?

Het portaal waar u zich aanmeldt, is verplicht u een digitaal of schriftelijk registratiebewijs te sturen. Hierop staan de registratiegegevens vermeld. Dit kan bijvoorbeeld ook een factuur zijn. Bewaar dit goed. Bent u dit bewijs kwijt en weet u niet meer waar uw dier geregistreerd staat? Voer dan het chipnummer in op www.chipnummer.nl om te kijken bij welk portaal uw dier bekend is. Neem vervolgens met dat portaal contact op.

Hoe wordt de chipverplichting gecontroleerd?

De portalen zijn verplicht om bepaalde gegevens van de registratie naar de overheid te sturen. Opsporingsinstanties zoals de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) mogen deze gegevens gebruiken om overtredingen op te sporen en om opsporingsanalyses op de data uit te voeren. Als er inspecties plaatsvinden, zal gelijk gecontroleerd worden op de chip-, paspoort- en registratieverplichting.

Mag de dierenarts de verplichte chip van mijn hond weghalen als dat medisch noodzakelijk is?

Ja, als er medische noodzaak is dan mag de chip verwijderd worden. Daarna moet wel een nieuwe chip worden ingebracht door de dierenarts. Daarvoor moet u zelf een UBN aanvragen. De dierenarts registreert de nieuwe gegevens. Uzelf moet het nieuwe chipnummer en de datum van vervanging van de chip binnen 14 dagen doorgeven aan het portaal. 

Wat moet ik doen als de verplichte chip van mijn hond niet meer werkt?

Als de chip niet meer afgelezen kan worden, moet binnen een week na ontdekking daarvan een nieuwe chip worden aangebracht door een dierenarts. Daarvoor moet u zelf een UBN aanvragen. De dierenarts registreert de nieuwe gegevens. Uzelf moet het nieuwe chipnummer en de datum van vervanging van de chip binnen 14 dagen doorgeven aan het portaal.

Kan ik zelf een chipcursus gaan volgen?

Het chippen van dieren is wettelijk toegestaan als u dat beroepsmatig doet (en uiteraard voor dierenartsen). U mag niet alleen uw eigen dieren chippen. Vanwege de chip- en registratieverplichting zijn er mensen die overwegen zelf honden te gaan chippen. Het is dan zeer aan te raden om eerst een degelijke chipcursus te volgen. U bent er dan immers verantwoordelijk voor dat alles goed verloopt, en dat er bijvoorbeeld geen onnodige pijn of een infectie ontstaat. Bovendien zult u als toekomstig chipper moeten voldoen aan alle wettelijke eisen die gelden, zoals de administratieplicht. Ook moet u zichzelf registreren bij RVO wanneer u honden wilt chippen en/of als u gebruik wilt maken van chips met een 528-nummer.

Niet iedere cursus is misschien even betrouwbaar. Zorg daarom dat u van tevoren zelf al helemaal op de hoogte bent van alle wettelijke eisen. Laat u uitgebreid informeren door de aanbieder van de cursus, let erop dat de gegeven voorlichting klopt en vraag eventueel eerst advies bij uw eigen dierenarts.

 

Over de registratie na het (ver)kopen van een pup, aanmelden via een portaal

 

Mag de fokker van mijn pup de eerste registratie aan mij overlaten? De pup is nog geen acht weken oud als ik hem in huis krijg.

Nee, dat mag niet. Fokkers zijn verplicht om zelf de eerste registratie van de pup op hun eigen naam te zetten.

Krijgt een hond een nestje, dan moet de fokker zorgen dat de pups voor ze 7 weken oud zijn gechipt worden en een EU-dierenpaspoort krijgen. Daarvoor moet de fokker zich eerst laten registreren bij RVO. De fokker krijgt dan een UBN. Dit registratienummer is nodig voor het aanvragen van een EU-dierenpaspoort, het laten chippen van de pups en de registratie van de pups bij een portaal. De dierenarts of chipper voert de gegevens van de chip en het paspoort in het systeem in. Vervolgens moet de fokker binnen 1 week na het chippen en altijd voordat een pup verkocht wordt zelf de pups registreren bij een portaal via een geboortemelding.

Een hond mag pas verkocht worden als hij gechipt is, een EU-dierenpaspoort heeft en geregistreerd is op naam van de verkoper. Koop alleen een hond waarbij deze zaken in orde zijn en vraag altijd om een registratiebewijs van de verkoper!

Na verkoop moet de fokker zijn registratie weer stopzetten en moet u zich als nieuwe eigenaar binnen 14 dagen registreren bij een aangewezen portaal.

Ik heb een pup gekocht. Wanneer moet ik de registratie van mijn nieuwe pup regelen?

U moet binnen 14 dagen na de aankoop van een pup de registratie op uw naam laten zetten. De fokker of verkoper moet binnen 14 dagen na verkoop zijn registratie stopzetten.

Bij wijzigingen moet u deze binnen 14 dagen aan een portaal doorgeven. Denk aan zaken als verhuizing of een nieuw telefoonnummer, maar ook het verkopen van de hond of als de hond overlijdt of definitief als vermist wordt beschouwd.

Ik wil een pup kopen die nog niet gechipt en/of geregistreerd is, mag dat?

Nee, wanneer u een pup koopt, moet deze verplicht gechipt en geregistreerd zijn. Vanaf 1 november 2021 is het bovendien verplicht dat de pup een EU-dierenpaspoort heeft. Koop nooit een pup waarbij deze zaken niet in orde zijn en vraag de verkoper altijd om een registratiebewijs! Koopt u een pup waarbij niet aan de regels is voldaan, dan zijn zowel u als de verkoper in overtreding.

Ik ben fokker en verkoop mijn pups naar het buitenland. Moeten de kopers de hond ook verplicht registreren? Moet ik bij het afmelden aangeven dat de hond naar het buitenland verkocht is?

Of de koper van de pup zijn hond in het buitenland moet laten registreren, is afhankelijk van de regelgeving van dat land.

Voordat u uw pups verkoopt, moeten de pups eerst in Nederland gechipt worden, een EU-dierenpaspoort krijgen en geregistreerd worden bij een portaal. U heeft hiervoor een UBN nodig.

U moet bij het afmelden van de verkochte pups aangeven dat de pups naar het buitenland zijn verkocht, dit heet een exportmelding.

Bij welke portalen kan ik mijn hond laten registreren om aan de registratieverplichting te voldoen?

De overheid heeft een aantal portalen aangewezen die de registratie van honden mogen uitvoeren. Deze portalen vindt u hier en op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Door wie zijn deze portalen in te zien? Kan iedereen de gegevens van mij en mijn hond bekijken?

De aangewezen portalen moeten voldoen aan de wet op de privacy. De gegevens mogen alleen worden ingezien door de overheid, zodat er in geval van misstanden opsporing mogelijk is via de LID of de NVWA. Als u wilt dat de gegevens ook gebruikt kunnen worden als uw dier vermist is, moet u daar expliciet toestemming voor geven. Verder kan niemand de gegevens inzien, ook bijvoorbeeld gemeenten niet. Ze kunnen en mogen dus ook niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld het innen van hondenbelasting.

Hoe lang blijven de gegevens van mijn hond bewaard?

De gegevens van uw hond blijven 30 jaar bewaard als er geen definitieve afmelding binnenkomt. Als u uw hond afmeldt omdat hij overleden is of blijvend vermist, worden de gegevens nog 5 jaar na deze melding bewaard.

Is er vanwege de verplichte aard een vaste prijs voor het registreren van mijn hond bij een van de aangewezen portalen?

Nee, de portalen mogen zelf bepalen welke kosten zij rekenen voor de registratie en het aanpassen van de registratie van uw dier.

Mag ik van databank (portaal) veranderen?

Ja, dat mag, als u maar zorgt dat er maximaal veertien dagen tussen de afmelding bij de oude en de aanmelding bij de nieuwe portaal zitten.

Mijn hond is zoek, en hij is gechipt en geregistreerd bij een van de aangewezen portalen. Betekent dit dat men mij nu kan waarschuwen als hij gevonden wordt?

Nee, niet automatisch. U moet expliciet bij het portaal aangeven dat uw gegevens gebruikt mogen worden om u op te sporen als uw hond zoek raakt en door iemand gevonden wordt. Uiteraard moet u ook zorgen dat uw gegevens up-to-date zijn.

 

Over eigenaarschap, houderijschap en registratieverplichting

 

Ik heb een hond uit het buitenland geadopteerd, maar hij blijft eigendom van de stichting die hem naar Nederland heeft gehaald. Moet ik de chipregistratie nu op mijn naam zetten?

De stichting moet de eerste registratie van de hond in Nederland regelen. Dit moet door een dierenarts gebeuren op naam van de stichting.

Nadat u de hond geadopteerd heeft, moet u de hond binnen twee weken na plaatsing op uw naam registreren via een aangewezen portaal, óók als de stichting officieel eigenaar blijft. De stichting is verplicht haar registratie binnen twee weken stop te zetten. Het gaat in deze regeling namelijk om de gegevens van de houder van de hond, en dat is degene die verantwoordelijk is voor de hond en bij wie de hond (langdurig) verblijft. De registratie is geen eigendomsbewijs.

Ik heb een hond uit het asiel gehaald, maar volgens de regels van het asiel blijft de hond hun eigendom. Moet ik de chipregistratie nu op mijn naam zetten?

Het asiel moet de hond allereerst op hun eigen naam geregistreerd hebben.

Nadat u de hond heeft overgenomen, moet u deze binnen twee weken na plaatsing op uw naam registreren via een aangewezen portaal, óók als het asiel officieel eigenaar blijft. Het asiel moet zijn registratie binnen twee weken stop zetten. Het gaat in deze regeling namelijk om de gegevens van de houder van de hond, en dat is degene die verantwoordelijk is voor de hond en bij wie de hond (langdurig) verblijft. De registratie is geen eigendomsbewijs.

Ik ben pleeggezin voor een pup die blindengeleidehond of hulphond wordt. De pup woont een jaar bij mij maar is eigendom van de opleiding. Moet ik de chipregistratie op mijn naam zetten?

Ja, de hond moet binnen twee weken na plaatsing op uw naam geregistreerd worden via een aangewezen portaal, ook al blijft de pup eigendom van de opleiding. De registratie van de opleiding moet binnen twee weken na plaatsing stopgezet worden. Het gaat in deze regeling namelijk om de gegevens van de houder van de hond, en dat is degene die verantwoordelijk is voor de hond en bij wie de hond (langdurig) verblijft. De registratie is geen eigendomsbewijs.

Ik heb samen met iemand anders een hond. Bijvoorbeeld: we zijn gescheiden en de hond woont de helft van de tijd bij mij en de andere helft bij mijn ex. Of ik heb een ‘deeltijdhond’ met een ander gezin, de helft van de tijd is de hond bij ons en de andere helft bij hen. Hoe zit dat met de registratie?

U mag zelf kiezen welke van de beide eigenaars de hond op zijn naam registreert. Een registratie is geen eigendomsbewijs. Het is wel verstandig om afspraken over een dergelijke regeling en dus ook over wie verantwoordelijk is voor de registratie van de hond en het bijhouden daarvan, schriftelijk vast te leggen.

Ik ga voor langere tijd op vakantie en mijn hond gaat in pension, of verblijft bij een oppas. Moet de registratie nu worden omgezet?

Vaak is dat niet nodig, de regelgeving is bedoeld om malafide handelaars en fokkers te kunnen traceren. Blijft u echt lang weg, dan is de richtlijn dat de registratie moet worden overgezet als uw hond langer dan drie maanden in een pension of bij een oppas verblijft.

Denk er ook bij verblijven korter dan drie maanden wel aan dat als u ver weg gaat, niet goed bereikbaar bent en uw hond wegloopt bij de oppas, het moeilijk is hem terug te bezorgen als de registratie op uw naam staat. U zou dan ook kunnen overwegen de registratie aan te passen, bijvoorbeeld door, als dat bij uw portaal mogelijk is, het telefoonnummer van de oppas als extra nummer te laten registreren.