Veelgestelde vragen

Over de chip en het chippen

 

Waar kan ik mijn dier laten chippen?

Om uw dier te laten chippen kunt u terecht bij de dierenarts. Dit kan tijdens een gewoon consult en is in de meeste gevallen te combineren met andere behandelingen.

Het is ook mogelijk dat er een chipper aan huis komt, bijvoorbeeld als u een nestje heeft. Dit gebeurt bij rashonden die gechipt worden door een chipper van de Raad van Beheer. Maar ook andere chippers en dierenartsen bieden soms de mogelijkheid om bij u thuis het nest te komen chippen.

Een chip mag ook worden ingebracht door iemand die dit beroepsmatig doet maar geen dierenarts is.

Hoe wordt de chip ingebracht?

Met behulp van een injectienaald wordt de chip onder de huid gebracht. Dit gebeurt tussen de schouderbladen of links van de hals bij honden en katten. Bij andere dieren, zoals konijnen, koi, schildpadden, papegaaien en paarden gebeurt het soms op een andere plek.

Is het inbrengen van een chip pijnlijk?

Het inbrengen van een chip is te vergelijken met een onderhuidse injectie zoals bij de jaarlijkse vaccinatie: het dier voelt een prikje. Met een scherpe injectienaald wordt een klein gaatje in de huid geprikt wat verder opgerekt wordt bij het inbrengen van de chip.

Welke chips mogen gebruikt worden? Zijn er verschillende soorten chips?

Er zijn verschillende fabrikanten die chips leveren. In Nederland worden meestal chips gebruikt die voldoen aan de ISO normen 11784/11785. Deze chips hebben een chipnummer dat 15 cijfers lang is. Chips uit Nederland beginnen met de Nederlandse landcode 528. Voor honden die na 1 april 2013 in Nederland geboren zijn, is het verplicht om deze ISO chips met landcode 528 te gebruiken. Maar ook voor andere dieren is het verstandig deze chips te gebruiken, omdat ze door vrijwel alle afleesapparaten afgelezen kunnen worden.

Je hoort wel eens dat zo'n chip door het lichaam gaat zwerven. Kan dat?

Verhalen over chips die in het puntje van een staart terecht zijn gekomen zijn fabels. Het kan echter in uitzonderlijke gevallen wel voorkomen dat een chip zich na het inbrengen enigszins onder de huid verplaatst. Een verplaatsing binnen twee centimeter van de originele implantatieplaats is heel normaal. Verplaatsing van de chip over grotere afstanden komt niet vaak voor. Mocht de chip zich onverhoopt toch iets verplaatsen onder de huid van het dier dan levert dit over het algemeen geen gevaar of schade aan de gezondheid van het huisdier op. Afleesapparaten zijn bovendien zo afgesteld dat ze ook nog van een redelijke afstand signalen kunnen opvangen.

Wat kost het om mijn huisdier te laten chippen?

Om uw huisdier van een chip te laten voorzien, rekent de dierenarts u meestal een consult en een bedrag voor de plaatsing van de chip. Soms kan de dierenarts meteen de registratie van de chip bij de databank voor u regelen, zodat u de kosten hiervan op uw dierenartsenrekening zult terugvinden. Andere dierenartsen hanteren een all-in prijs voor het geheel. Wat uiteindelijk de prijs is die u betaalt, wordt vastgesteld door de dierenarts zelf. Gemiddeld liggen de kosten tussen de € 30,- en de € 50,-.

Vanwege de Nederlandse Mededingingswet mogen dierenartsen geen adviesprijzen meer hanteren. Ook chippers die geen dierenarts zijn mogen zelf bepalen hoeveel zij rekenen voor het aanbrengen van de chip. Tijdens de juni Chipmaand organiseren sommige dierenartspraktijken kortingsacties. 

Wordt het plaatsen van een chip door de dierenverzekering vergoed?

Veel huisdierverzekeringen vergoeden de kosten en het plaatsen van de chip door een dierenarts. Kijk op de website van het LICG bij Ziektekostenverzekering voor uw huisdier voor meer informatie over huisdierverzekeringen. Vaak is een chip bovendien een voorwaarde om uw dier te kunnen verzekeren.

Mijn kat komt nooit buiten, dan hoeft hij toch niet gechipt te worden?

Niets is minder waar, juist katten die nauwelijks buiten komen raken buiten gedesoriënteerd. Als ze toch eens de deur uitglippen, zijn ze vaak slecht in staat de weg naar huis te vinden en raken dus snel zoek. Als uw kat gevonden wordt, kan hij echter weer snel bij u terug zijn als u hem gechipt en geregistreerd heeft.

Kan ik mijn dier opsporen met behulp van de chip?

Nee, dat kan niet. Een chip zendt geen informatie uit en heeft geen eigen energiebron. Pas als er een chipreader bij de chip wordt gehouden, gaat er een stroompje lopen in de chip en is het nummer af te lezen. De chip kan dus niet gebruikt worden als een ‘GPS’ systeem waarmee u op een radar zou kunnen zien waar uw dier zich bevindt.

Wat gebeurt er als een chip onverhoopt niet meer af te lezen is?

Het kan heel soms gebeuren dat een chip niet meer af te lezen is. Het is dan belangrijk om goed te controleren of dit echt het geval is. Het kan namelijk ook aan de reader liggen dat een chip niet te detecteren is (bijvoorbeeld door een zwakke batterij in de reader). Als blijkt dat de chip echt niet meer af te lezen is, dan kan de dierenarts een nieuwe chip plaatsen. Het nieuwe chipnummer moet uiteraard aan de databanken doorgegeven worden.

Over registratie

 

Is de registratie van het dier op mijn naam juridisch gezien een bewijs van eigendom?

Het registratiecertificaat mag juridisch gezien niet als een bewijs van eigendom beschouwd worden, maar het helpt een eigenaar wel degelijk om een teruggevonden dier terug te krijgen.

Hoe duur is het om mijn dier te laten registreren?

Elke databank mag zelf bepalen hoeveel geld zij vraagt voor het registreren van de gegevens van u en uw dier. Er zijn ook gratis databanken. Vooraf vergelijken kan dus lonen, maar let niet alleen op de prijs. Verschillen kunnen onder andere zitten in de bereikbaarheid van de databanken en of zij bijvoorbeeld aangesloten zijn bij overkoepelende Europese databanken.

Let wel op dat de registratie van honden die onder de chip- en registratieverplichting vallen, bij één van de hiervoor aangewezen databanken moet gebeuren.

Over verplicht chippen en registreren voor honden

 

Wanneer moeten pups gechipt en geregistreerd worden?

Sinds 1 april 2013 moet elke pup die in Nederland wordt geboren gechipt zijn voor hij 7 weken oud is en geregistreerd worden bij een aangewezen databank voor hij 8 weken oud is. Het chipnummer moet beginnen met het landennummer van Nederland, 528.

Wie mogen er chippen?

Het chippen mag worden gedaan door een dierenarts of iemand die dit beroepsmatig doet. Er worden verder geen bekwaamheidseisen gesteld aan de chipper. Onder beroepsmatig wordt verstaan dat men chipt als economische activiteit, regelmatig en niet alleen voor zichzelf. Een beroepsmatige chipper moet een uitgebreide administratie bijhouden die voldoet aan de regels.

Het is voor een beroepsmatige chipper niet toegestaan om alleen de eigen dieren te chippen. Fokkers en handelaars mogen alleen eigen dieren chippen, als zij echt beroepsmatig werken als chipper en dus ook andere dieren regelmatig chippen. Een dierenarts mag altijd zijn eigen dieren chippen.

Bij rashonden waarvoor een stamboom wordt aangevraagd worden de pups gechipt door een medewerker van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

Is bekend wie mijn hond gechipt heeft?

De fokker moet bij de eerste registratie vermelden door wie de hond gechipt is. Degene die de chip inbrengt moet bovendien een registratie bijhouden waarin het chipnummer, de datum, de plaats van de chip en de gegevens van de houder staan vermeld. Deze registratie moet 7 jaar lang bewaard worden.

Wanneer moet een hond die uit het buitenland komt geregistreerd worden?

Een hond die uit het buitenland komt, moet al gechipt zijn omdat hij anders de grens niet over mag. Na binnenkomst in Nederland moet hij binnen 14 dagen geregistreerd worden bij een aangewezen databank op naam van degene (of de organisatie) die de hond geïmporteerd heeft. Wordt de hond daarna weer doorverkocht dan moet binnen 14 dagen na verkoop deze registratie gestopt worden en moet de koper zijn gegevens binnen 14 dagen bij een aangewezen databank opgeven.

Hoe weet ik of mijn chip voldoet aan de ISO-norm 11784/11785?

Chips die aan deze normen voldoen hebben een nummer bestaand uit 15 cijfers en zijn af te lezen met de chipreaders die gebruikt worden door Nederlandse dierenartsen, dierenambulances en bijvoorbeeld de douane.

Hoe weet ik of een hond gechipt en geregistreerd is?

De dierenarts of eventueel een asiel of dierenambulance kan voor u de chip aflezen. Hiermee kunt u  via de zoekmachine op www.chipnummer.nl controleren of en waar de hond geregistreerd staat. Als u een hond koopt, vraag dan om het registratiebewijs.

Hoe kan ik controleren of mijn hond goed staat ingeschreven?

De databank waar u zich aanmeldt is verplicht u een digitaal of schriftelijk registratiebewijs te sturen. Hierop staan de registratiegegevens vermeld. Bewaar dit goed!

Hoe wordt de chipverplichting gecontroleerd?

De databank is verplicht om bepaalde gegevens van de registratie naar de overheid te sturen. Opsporingsinstanties zoals de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) mogen deze gegevens gebruiken om overtredingen op te sporen en om opsporingsanalyses op de data uit te voeren. Als er inspecties plaatsvinden zal gelijk gecontroleerd worden op de chip- en registratieverplichting.

Mag de dierenarts de verplichte chip van mijn hond weghalen als dat medisch noodzakelijk is?

Ja, als er medische noodzaak is dan mag de chip verwijderd worden. Daarna moet wel een nieuwe chip worden ingebracht. U moet het nieuwe chipnummer en de datum van vervanging van de chip binnen 14 dagen doorgeven aan de databank.

Wat moet ik doen als de verplichte chip van mijn hond niet meer werkt?

Als de chip niet meer afgelezen kan worden, moet een nieuwe chip worden aangebracht. U moet het nieuwe chipnummer en de datum van vervanging van de chip binnen 14 dagen doorgeven aan de databank.

Kan ik zelf een chipcursus gaan volgen?

Het chippen van dieren is wettelijk toegestaan als u dat beroepsmatig doet (en uiteraard voor dierenartsen). Vanwege de chip- en registratieverplichting zijn er mensen die overwegen zelf honden te gaan chippen. Het is dan zeer aan te raden om eerst een degelijke chipcursus te volgen. U bent er dan immers verantwoordelijk voor dat alles goed verloopt, en dat er bijvoorbeeld geen onnodige pijn of een infectie ontstaat. Bovendien zult u als toekomstig chipper moeten voldoen aan alle wettelijke eisen die gelden, zoals de administratieplicht.

Niet iedere cursus is misschien even betrouwbaar. Zorg daarom dat u van te voren zelf al helemaal op de hoogte bent van alle wettelijke eisen. Laat u uitgebreid informeren door de aanbieder van de cursus, let er op dat de gegeven voorlichting klopt en vraag eventueel eerst advies bij uw eigen dierenarts.

 

Over de registratie na het (ver)kopen van een pup, aanmelden bij een databank

 

Mag de fokker van mijn pup de eerste registratie aan mij overlaten? De pup is nog geen acht weken oud als ik hem in huis krijg.

Nee, dat mag niet. Fokkers zijn verplicht om zelf de eerste registratie van de pup op hun eigen naam te zetten. Vervolgens moet de fokker zijn registratie na verkoop weer stopzetten en moet u zich als nieuwe eigenaar binnen 14 dagen aanmelden bij een aangewezen databank.

Wanneer moet ik de registratie van mijn nieuwe pup regelen?

U moet binnen 14 dagen na de aankoop van een pup de registratie op uw naam laten zetten. De fokker of verkoper moet binnen 14 dagen na verkoop zijn registratie stopzetten.

Bij wijzigingen moet u deze binnen 14 dagen aan de databank doorgeven. Denk aan zaken als verhuizing of een nieuw telefoonnummer, maar ook het verkopen van de hond of als de hond overlijdt of definitief als vermist wordt beschouwd.

Ik wil een pup kopen die nog niet gechipt en/of geregistreerd is, mag dat?

Nee, wanneer u een pup koopt die na 1 april 2013 geboren is, maar niet door de fokker gechipt en/of geregistreerd is, dan zijn zowel u als de verkoper in overtreding. Het is verplicht dat de verkoper dit regelt voordat deze de honden verkoopt. Als de verkoper hier niet aan voldoet, kunt u de hond daar dus beter niet kopen!

Ik verkoop mijn pups naar het buitenland. Moeten de kopers de hond ook verplicht registreren? Moet ik bij het afmelden aangeven dat de hond naar het buitenland verkocht is?

Of de koper van de pup zijn hond in het buitenland moet laten registreren, is afhankelijk van de regelgeving van dat land. U moet bij het afmelden van uw registratie aangeven dat de hond naar het buitenland is verkocht, dit heet een exportmelding.

Bij welke databanken kan ik mijn hond laten registreren om aan de registratieverplichting te voldoen?

De overheid heeft een aantal databanken aangewezen die de registratie van honden mogen uitvoeren. Deze databanken vindt u hier en op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Door wie zijn deze databanken in te zien? Kan iedereen de gegevens van mij en mijn hond bekijken?

De aangewezen databanken moeten voldoen aan de wet op de privacy. De gegevens mogen alleen worden doorgegeven aan de overheid, zodat er in geval van misstanden opsporing mogelijk is via de LID of de NVWA. Als u wilt dat de gegevens gebruikt kunnen worden als uw hond vermist is, moet u daar expliciet toestemming voor geven. Verder kan niemand de gegevens inzien, ook bijvoorbeeld gemeenten niet. Ze kunnen en mogen dus ook niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld het innen van hondenbelasting.

Hoe lang blijven de gegevens van mijn hond bewaard in de database?

De gegevens van uw hond blijven 30 jaar bewaard in de database als er geen definitieve afmelding binnenkomt. Als u uw hond afmeldt in de database omdat hij overleden is of blijvend vermist, worden de gegevens nog 5 jaar na deze melding bewaard.

Is er vanwege de verplichte aard een vaste prijs voor het registreren van mijn hond bij een van de aangewezen databanken?

Nee, de databanken mogen zelf bepalen welke kosten zij rekenen voor de registratie en het aanpassen van de registratie van uw dier.

Mag ik van databank veranderen?

Ja, dat mag, als u maar zorgt dat er maximaal veertien dagen tussen de afmelding bij de oude en de aanmelding bij de nieuwe databank zitten.

Mijn hond is zoek, en hij is gechipt en geregistreerd bij een van de aangewezen databanken. Betekent dit dat men mij nu kan waarschuwen als hij gevonden wordt?

Nee, niet automatisch. U moet expliciet bij de databank aangeven dat uw gegevens gebruikt mogen worden om u op te sporen als uw hond zoek raakt en door iemand gevonden wordt.

 

Over eigenaarschap, houderijschap en registratieverplichting

 

Ik heb een hond uit het buitenland geadopteerd, maar hij blijft eigendom van de stichting die hem naar Nederland heeft gehaald. Moet ik de chipregistratie nu op mijn naam zetten?

Ja, de hond moet binnen twee weken na plaatsing op uw naam geregistreerd worden bij een aangewezen databank, óók als de stichting officieel eigenaar blijft. De stichting is verplicht haar registratie binnen twee weken stop te zetten. Het gaat in deze regeling namelijk om de gegevens van de houder van de hond, en dat is degene die verantwoordelijk is voor de hond en bij wie de hond (langdurig) verblijft. De registratie is geen eigendomsbewijs.

Ik heb een hond uit het asiel gehaald, maar volgens de regels van het asiel blijft de hond hun eigendom. Moet ik de chipregistratie nu op mijn naam zetten?

Ja, de hond moet binnen twee weken na plaatsing op uw naam geregistreerd worden bij een aangewezen databank, óók als het asiel officieel eigenaar blijft. Het asiel moet zijn registratie binnen twee weken stop te zetten. Het gaat in deze regeling namelijk om de gegevens van de houder van de hond, en dat is degene die verantwoordelijk is voor de hond en bij wie de hond (langdurig) verblijft. De registratie is geen eigendomsbewijs.

Ik ben pleeggezin voor een pup die blindengeleidehond of hulphond wordt. De pup woont een jaar bij mij maar is eigendom van de opleiding. Moet ik de chipregistratie op mijn naam zetten?

Ja, de hond moet binnen twee weken na plaatsing op uw naam geregistreerd worden bij een aangewezen databank, ook al blijft de pup eigendom van de opleiding. De registratie van de opleiding moet binnen twee weken na plaatsing stopgezet worden. Het gaat in deze regeling namelijk om de gegevens van de houder van de hond, en dat is degene die verantwoordelijk is voor de hond en bij wie de hond (langdurig) verblijft. De registratie is geen eigendomsbewijs.

Ik heb samen met iemand anders een hond. Bijvoorbeeld: we zijn gescheiden en de hond woont de helft van de tijd bij mij en de andere helft bij mijn ex. Of ik heb een ‘deeltijdhond’ met een ander gezin, de helft van de tijd is de hond bij ons en de andere helft bij hen. Hoe zit dat met de registratie?

U mag zelf kiezen welke van de beide eigenaars de hond op zijn naam registreert. Een registratie is geen eigendomsbewijs. Het is wel verstandig om afspraken over een dergelijke regeling en dus ook over wie verantwoordelijk is voor de registratie van de hond en het bijhouden daarvan, schriftelijk vast te leggen.

Ik ga voor langere tijd op vakantie en mijn hond gaat in pension, of verblijft bij een oppas. Moet de registratie nu worden omgezet?

Vaak is dat niet nodig, de regelgeving is bedoeld om malafide handelaars en fokkers te kunnen traceren. Blijft u echt lang weg, dan is de richtlijn dat de registratie moet worden overgezet als uw hond langer dan drie maanden in een pension of bij een oppas verblijft.

Denk er ook bij verblijven korter dan drie maanden wel aan dat als u ver weg gaat, niet goed bereikbaar bent en uw hond wegloopt bij de oppas, het moeilijk is hem terug te bezorgen als de registratie op uw naam staat. U zou dan ook kunnen overwegen de registratie aan te passen, bijvoorbeeld door, als dat bij uw databank mogelijk is, het telefoonnummer van de oppas als extra nummer te laten registreren.