Wat moet ik doen tijdens het leven van de hond?

Tijdens het leven van de hond

De gegevens van de hond moeten steeds actueel worden gehouden. Dat betekent dat u verplicht bent om een verhuizing, een wijziging van telefoonnummer of andere belangrijke gegevens steeds binnen 14 dagen door te geven aan de databank waar uw hond geregistreerd staat.

Bij afscheid van de hond

Als uw hond komt te overlijden, of als hij definitief als vermist wordt beschouwd moet u de registratie binnen 14 dagen beëindigen. Ook als u uw hond overdraagt aan een nieuwe eigenaar moet u de registratie binnen 14 dagen stopzetten. De nieuwe eigenaar moet binnen 14 dagen zelf de hond op zijn naam registreren.

Lees wat u moet doen als uw hond een nest heeft gekregen.

Verder naar 'Welke databanken?'