Wat moet ik doen tijdens het leven van de hond?

Tijdens het leven van de hond

De gegevens van de hond moeten steeds actueel worden gehouden. Dat betekent dat u verplicht bent om een verhuizing of andere belangrijke gegevens steeds binnen 14 dagen door te geven via het portaal waar uw hond geregistreerd staat.

Wilt u dat deze gegevens gebruikt kunnen worden om snel contact op te nemen met uw wanneer uw hond na een vermissing gevonden wordt? Geef dan aan welke contactgegevens u zichtbaar wilt maken.

Let ook op dat u bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer doorgeeft bij het portaal waar u de hond geregistreerd heeft, zodat men u kan bereiken als de hond ergens gevonden zou worden.

 

Bij afscheid van de hond

Als uw hond komt te overlijden of als hij definitief als vermist wordt beschouwd, moet u de registratie binnen 14 dagen beëindigen. Ook als u uw hond overdraagt aan een nieuwe eigenaar moet u de registratie binnen 14 dagen stopzetten. De nieuwe eigenaar moet binnen 14 dagen zelf de hond op zijn naam registreren.

 

Lees wat u moet doen als uw hond een nest heeft gekregen.

Verder naar 'Welke portalen?'