Asielen en de chip- en registratieverplichting

Voor asielen en andere opvanginstanties die door de gemeente zijn aangewezen om honden op te vangen gelden net iets andere regels. De eerste twee weken dat een gevonden hond in het asiel verblijft, is de hond namelijk nog geen eigendom van het asiel, maar houdt het asiel de hond in opvang voor de gemeente. Daarom geldt voor een asiel dat de hond gechipt moet worden als hij 2 weken in het asiel verblijft en geregistreerd moet worden voor hij 4 weken in het asiel verblijft.

Asielen moeten de hond na plaatsing binnen 2 weken afmelden bij de databank zodat ze niet langer dan nodig de hond op hun naam hebben staan.