Copyright

Het LICG staat voor onafhankelijke, betrouwbare informatie over het houden van huisdieren en alle aspecten die in dat kader relevant zijn. De informatie op deze website en in de producten van het LICG is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend (zie disclaimer).

Indien u voor particuliere doeleinden informatie van LICG ‘Chip je dier’ wilt overnemen, dient u bij stukjes van minder dan 250 woorden als bron te vermelden: “Bron: www.chipjedier.nl”.
Betreft het een stuk tussen 250 en 500 woorden, dan dient u de volgende bronverwijzing op te nemen: “Bron: LICG Chip je dier. De LICG Chip je dier website biedt alle informatie over het chippen en registreren van honden en katten.
Bij stukken langer dan 500 woorden dient u vooraf contact op te nemen met het LICG (u kunt het LICG bereiken via info@licg.nl).
Het overnemen van informatie of afbeeldingen van het LICG voor zakelijke of commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het LICG.
Voor het overnemen van informatie of afbeeldingen van het LICG voor journalistieke of anderszins informerende doeleinden dient u vooraf contact op te nemen met het LICG (info@licg.nl).