Toekomstige chipverplichting voor katten

Lange tijd wilde de overheid geen chipplicht instellen voor katten, ondanks dat verschillende partijen zoals de Dierenbescherming, Dibevo en KNMvD hierop aandrongen. Nu is er echter besloten dat ook voor katten het chippen en registreren verplicht gaat worden.

Redenen om het chippen en registreren van katten te willen verplichten, zijn:

  • Het sneller en vaker herenigen van kwijtgeraakte katten met hun eigenaar. Dit voorkomt dat dieren nodeloos in het asiel zitten. Asielopvang kost de Nederlandse gemeenten jaarlijks veel geld. Voor de katten zelf betekent een asielverblijf bovendien veel stress. Met een chip- en registratieverplichting wordt het bovendien mogelijk om eigenaren van katten aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en zorgplicht.
  • Ondersteuning van de aanpak van zwerfkatten zonder eigenaar. Met een chipverplichting kan onderscheid gemaakt worden tussen katten die geen eigenaar hebben en verwilderd zijn, en katten die wel een eigenaar hebben maar zoekgeraakt zijn.

Op dit moment is minister Adema van LNV bezig om samen met allerlei partijen uit de sector, zoals dierenwelzijnsorganisaties, dierenartsen, databanken en vertegenwoordigers van minima, de chip- en registratieverplichting verder uit te werken. Er wordt naar gestreefd om halverwege 2024 een voorstel voor een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ter consultatie te kunnen aanbieden. Vermoedelijk zou een chip- en registratieverplichting dan in de loop van 2025 kunnen worden ingesteld.

Meer informatie leest u bij de Rijksoverheid.