Waarom geen verplichting voor katten?

Hoewel een aantal partijen, zoals de Dierenbescherming, de Dibevo en de KNMvD, erop heeft aangedrongen dat er ook een chipverplichting voor katten zou worden ingesteld, heeft de overheid besloten dit niet te doen. De redenen daarvoor zijn onder andere:

  • Bij katten speelt veel minder dan bij honden het probleem van malafide handel en misstanden in de fokkerij. Bij honden is dit een belangrijk argument om chippen verplicht te stellen; bij katten ontbreekt dit.
  • Het belangrijkste probleem dat bij katten wordt geconstateerd is het stijgend aantal zwerfkatten dat verwilderd op straat leeft en zich daar voortplant. Chippen en registreren van katten heeft daarop volgens de overheid een te beperkte invloed om een verplichting te rechtvaardigen.
  • Het verplichten van chippen van katten zou een extra financiële en administratieve last betekenen.

Ondanks dat is ook de overheid van mening dat het belangrijk is dat eigenaren zelf de verantwoordelijkheid nemen hun kat te laten chippen en registreren, zodat het dier in geval van vermissing kan worden terugbezorgd.